Distributors - Czech Republic

KAVON s.r.o

KAVON s.r.o

Mikulovicka 2642
530 02 Pardubice

Tel: + 42 0 466 797 511
Fax: + 42 0 466 797 520
Email: info@kavon.cz
Website: www.kavon.cz

Kavon is Gedore Torque's main torque tool distributor in the Czech Republic. Click here for any further enquires. 

A Czech language brochure is available.

KAVON s.r.o. was founded in June 1991 by Jaroslav and Zdenek Novak. The basic goal and philosophy of this firm is to offer high quality tools, machines, equipment and modern technology for all craftsmen and manufacturing organizations.

Kavon are able to guarantee required parameters of the products sold, their operational reliability and to ensure after sales service at the required level.

In 1995 Kavon established a subsidiary company CZ Weld, and introduced Lincoln Electric's products into the Czech market together with servicing and technological consulting of welding techniques.

KAVON established a torque calibration laboratory in 1998, and offer a full calibration and repair service for torque control products. We want to ensure for our customer complex calibration service and repairs of these wrenches. At present time the calibration center is accredited as No 2293 (215/2002)

In our program, there is also finding new technologies, tools and equipment, as well as development of special manipulation and design of equipment for purpose according to customer's requirements.

Firma KAVON s.r.o. byla založena v červenci roku 1991 a činnost zahájila v zárí téhož roku. Majiteli jsou bratři Jaroslav a Zdeněk Novákovi. Základním cílem a filozofií firmy je nabízet pouze kvalitní nářadí, stroje, zařízení a moderní technologie všem řemeslníkům a výrobním organizacím. Naší snahou je ulehčit orientaci zákazníkům v nepřehledné nabídce trhu. Jsme schopni garantovat požadované parametry prodávaných produktů, jejich provozní spolehlivost a zajistit servis na požadované úrovni.

V roce 1995 byla založena dceřinná firma CZ Weld, která dodává na český trh výrobky firmy Lincoln Electric a zároveň se zabývá servisem a technologickým poradenstvím.

V roce 1998 byla zřízena laboratoř pro kalibraci momentových klíčů a jejich servis. Chceme tím zajistit pro zákazníka komplexní službu kalibrace a oprav těchto klíčů. V současnosti je středisko kalibrace akreditováno pod číslem 2293 (215/2002).

V našem programu je i vyhledávání speciálních technologií, nástrojů a nářadí i vývoj speciální manipulace a konstrukce jednoúčelových zarízení dle přání zákazníků.


Website design, build and SEO by Red Ant Solutions