Distributors - Denmark

SCAN-TEST

Hejreskovvej 13D
DK 3490 Kvistgard
Tel: + 45 49 13 80 11
Fax: + 45 49 13 80 55
Email: info@dmt-danmark.com
Website: www.dmt-danmark.com

A Danish language brochure is available.


HIN HORSENS A/S

HIN HORSENS A/S

Langmarksvej 29
DK-8700 Horsens

Tel: + 45 7625 9090
Fax: + 45 7625 9091
Email: ca@hin.dk
Website: www.hin.dk

A Danish language brochure is available

A tradition for quality
The HIN group is one of the trade's oldest and most well-established firms in commerce and service. Since 1897 the goal has been to deliver the highest quality both in selection of products, service activities and in the co-operation with customers and suppliers in general.

This endeavour has been further developed and continued through generations, and it is practised partly through persistence in the old virtues and the profession, partly through consecutive education and motivation of our employees.
Here on the verge of the industrial and the information society, the demands for accuracy, delivery safety, speed and technical competence are bigger than ever before.

The customers expect that we are competent and willing to enter their fields as well as give quick and qualified technical advising.
Therefore, we have spent the last couple of years on getting even closer to our customers, by staking even harder on technology, education and global exchange of knowledge with suppliers, customers and colleagues.
The products
Our product portfolio is a combination of hand tools, machinery, consumables and measurement instruments for the electronic industry, as well as hand tools, personal safety equipment, cable accessory and instrumentation for the power utility sector and general industry.

Tradition for kvalitet
HIN koncernen er at af branchens ældste og mest veletablerede handles- og servicefirmaer. Siden 1897 har målet været at levere den højeste kvalitet i både vareudvalg, serviceydelser og i samarbejdet med kunder og leverandører generelt.
Denne stræben er videreudviklet og videreført gennem generationer, og den praktiseres dels gennem en stædig insisteren på fagets gamle dyder, dels gennem fortløbende uddannelse og motivering af vore medarbejdere.

Her på grænsen mellem industri- og informationssamfundet er kravene om præcision, leveringssikkerhed, hastighed og teknisk kompetence større end nogen side før.
Kunderne forventer, at vi er kompetente og villige til at trøde ind på deres fagområder, samt at vi yder hurtig og kvalificeret teknisk rådgivning.

Derfor har vi brugt de sidste år på at komme endnu tættere på vore kunder, ved at satse hårdere på teknologi, uddannelse og global udveksling af viden med leverandører, kunder og kolleger.

Produkterne
Vor produktpalette udgøres af håndværktøj, maskiner, forbrugsstoffer og måleinstrumenter til elektronikindustrie, samt håndværktøj, personligt sikkerheds udstyr, kabeltilbehør og instrumenter til elsektoren


Website design, build and SEO by Red Ant Solutions