Distributors - Slovakia

REA SLOVTEAM, SPOL. S R.O. -

REA SLOVTEAM, SPOL. S R.O. -

Zvolenská cesta 23
974 05 Banská Bystrica
SLOVAKIA

Tel: + 421 48 416 10 13
Fax: + 421 48 416 10 12
Email: reaslovteam@reaslovteam.sk
Website: www.reaslovteam.sk

REA SLOVTEAM was founded in January 1994. The main aim of the Company was selling tools, instruments and measures for cutting operations. In November 1998 the Company changed it`s name to REA SLOVTEAM Co.Ltd., and added tool servicing and the manufacturing of special tools to its range of services.

Today REA SLOVTEAM has an excellent team of employees. They have the technical knowledge required to design and manufacture tooling technology. In addition REA offer tools, instruments and gauges for all manufacturing operations:

Tools for milling - Tools for turning - Tools for boring - Tools for thread cutting - VHM tools - Inserts - Diamond tools - Special tools - Clamping devices - Measures - Equipment for the application, calibration and measurement of torque - Hand tools

REA Slovteam holds: STN EN ISO 9001:2000 certificate.

Firma REA SLOVTEAM vznikla 1.1.1994 ako obchodná firma pre predaj náradia, nástrojov a meradiel pre obrábanie kovov. 17.11.1998 vznikla firma REA SLOVTEAM spol. s r.o., ktorá rozšírila pôsobenie o oblast servisu a služieb v oblasti náradia, nástrojov a meradiel a taktiež o výrobu špeciálnych nástrojov. V súcasnosti má firma vytvorené technické, technologické a personálne podmienky pre poskytovanie komplexných služieb v oblasti náradia, nástrojov a meradiel pre obrábanie kovov. A to v oblasti konštrukcie, technológie, poradenstva, servisu, výroby a dodávok. Jedná sa hlavne o následovný sortiment:

Nástroje na frézovanie - Nástroje na sústruženie - Nástroje na obrábanie otvorov - Nástroje na rezanie závitov - Tvrdokovové nástroje - Rezné došticky - Nástroje na delenie materiálu - Nástroje diamantové - Nástroje špeciálne - Upínacie náradie - Meracie prístroje a meradlá - Náradie pre krútiaci moment - Nástroje na odihlovanie a pilníky - Rucné náradie

Firma je držitelom certifikátu STN EN ISO 9001:2000.


Website design, build and SEO by Red Ant Solutions